ROZMIESZCZENIE STANOWISK NA ZBIORNIKACH NUMER 2 I 3